WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach

W środę 7 września obchodziliśmy Światowy Dzień Fair Play ustanowiony w 2020 roku przez cztery organizacje, w tym Międzynarodowy Komitet Fair Play (CIFP) i Europejskie Stowarzyszenie Fair Play. Jest to inicjatywa mająca na celu promocję wartości etycznych w sporcie oraz życiu.

Tego dnia, dzięki pani Eli Zarębskiej i panu Konradowi Kalicie, uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji #BiegFairPlayPKOl (Polskiego Komitetu Olimpijskiego) i w ramach lekcji wychowania fizycznego uczestniczyli w biegu, a także omówili zasady uczciwej rywalizacji oraz wartości, jakimi powinien kierować się każdy sportowiec. W dniu wczorajszym zakończyliśmy tydzień zapoznawania wszystkich dzieciw naszej szkoły z zasadami zdrowej, sportowej rywalizacji, a uczniowie klas starszych mieli możliwość przekazania zasad fair play swoim młodszym kolegom.___________________
Rok szkolny 2022/2023