MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY

Realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Głównym celem powołania do życia międzyszkolnej sieci współpracy jest wymiana informacji i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej i związanych z nią nowoczesnych narzędzi dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych w celu podniesienia jakości pracy szkoły i zwiększenia efektywności procesu nauczania we wszystkich tych placówkach.

Oprócz spotkań dyskusyjnych odbywać się będą również spotkania robocze, w czasie których członkowie sieci uczestniczyć będą w obserwacji zajęć przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi pozyskanych przez szkoły w ramach programu „Aktywna tablica”. Każde obserwowane zajęcia zostaną podsumowane na panelu dyskusyjnym, w trakcie którego analizowany będzie ich przebieg z naciskiem na mocne i słabe strony.

Dzięki tak zorganizowanej współpracy możliwe będzie nie tylko wyciągnięcie wniosków, ale przede wszystkim opracowanie rekomendacji dla dalszej współpracy.

Każda ze szkół tworzących sieć w ramach programu „Aktywna tablica” wzbogaciła swoją bazę o inne narzędzia pracy. Dzięki temu nauczyciele będą mogli zaobserwować pracę w oparciu o różnorodne narzędzia, tj.:

 • monitory interaktywne
 • tablice interaktywne różnego typu – z projektorami krótkoogniskowymi i tradycyjnymi.

„Sieć współpracy Czechowice-Dziedzice"

Do realizacji programu Rządowego, w ramach sieci współpracy,  przystąpili nauczyciele z następujących szkół w Czechowicach-Dziedzicach:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1; koordynator - Joanna Bobiec,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2; koordynator - Paulina Chlebek,
 • Szkoła Podstawowa nr 3; koordynator - Monika Maciejowska,
 • Szkoła Podstawowa nr 6; koordynator - Katarzyna Gandorska,
 • Szkoła Podstawowa nr 7; koordynator - Anna Perłowska,
 • Szkoła Podstawowa nr 8; koordynator - Mariola Paluszek,
 • Katolicka Szkoła Podstawowa; koordynator - Bartłomiej Nowak.

W ramach WDN uczestnicy sieci będą dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi członkami Rady Pedagogicznej tak, aby w następnych miesiącach te nowoczesne narzędzia, o które wzbogaciła się szkoła były w pełni wykorzystane. Chcemy upowszechniać nowe technologie i te zajęcia staną się zajęciami otwartymi.

Plan pracy zespołu

 • opracowanie dokumentacji zespołu- przygotowanie planu pracy zespołu
 • obserwacje zajęć przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi pozyskanych przez szkoły
 • spotkania dyskusyjne – omawianie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę
 • pisanie sprawozdań ze spotkań
 • opracowanie scenariuszy do publikacji
 • założenie zakładki na stronie internetowej szkoły (zamieszczanie informacji o programie i realizacji zadań )
 • zamieszczanie informacji na stronie www.czecho.pl oraz stronie Urzędu Miasta o programie i realizacji zadań

 

Harmonogram pracy zespołu

Listopad 2018 

 • spotkanie organizacyjne, opracowanie dokumentacji zespołu- przygotowanie planu pracy zespołu,  przydział zadań, opracowanie harmonogramu
 • założenie zakładki na stronie internetowej szkoły (zamieszczanie informacji o programie i realizacji zadań)

Grudzień 2018 

 • obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 8, 
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 • obserwacja zajęć w Katolickiej Szkole Podstawowej,
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

Styczeń 2019

 • obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 6, 
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 • obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 8, 
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

Luty 2019

 • obserwacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 • obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 3, 
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

Marzec 2019

 • obserwacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 • obserwacja zajęć w Katolickiej Szkole Podstawowej,
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 • obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 3, 
 • obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 7, 
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

Kwiecień 2019

 • obserwacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 • obserwacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

Maj 2019

 • obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 6, 
 • obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 7, 
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 • Podsumowanie działań w ramach "Sieci współpracy Czechowice-Dziedzice".