PŁATNOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach
W imieniu Księgowości Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w Cieszynie prosimy o opisywanie wszelkich przelewów:

- imieniem i nazwiskiem dziecka
- klasą do której uczęszcza
- nazwą placówki ( KSP Czechowice-Dziedzice lub KSP Cz-Dz )

Dziękujemy.


A. WPISOWE

  1. Opłata wpisowego w wysokości jednokrotnego czesnego wynosi 510 zł i jest wpłacana jednorazowo. W przypadku rodzeństw zapisywanych w tym samym roku szkolnym - 50% zniżki na drugie dziecko.
  2. Dzieci, które uczęszczały do Katolickiego Przedszkola, są zwolnione z opłaty wpisowej.
  3. Prosimy o dokładnie opisywanie wpisowego: imię i nazwisko dziecka, placówka
B. CZESNE - obowiązuje dla dzieci przyjętych do szkoły od 1 września 2024

I. CYKL KSZTAŁCENIA W OŚMIOLETNIEJ KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Wysokość czesnego wynosi 510,00 zł miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy od klasy I do VII, a w klasie VIII 612,00 zł płatne przez 10 miesięcy tj. od września do czerwca.

III. Czesne należy wpłacać do 10-go dnia każdego miesiąca na konto:

Bank Spółdzielczy O/Cieszyn nr 68 8113 0007 2001 0000 9986 0001

VI. ZNIŻKI

Od dnia 01.09.2013 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” (Katolicka Szkoła Podstawowa oraz Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach) obowiązują następujące ulgi dla rodzeństwa w odpłatności czesnego:
a) drugie dziecko w szkole podstawowej - 50 % czesnego,
b) trzecie dziecko w szkole podstawowej - 50 % czesnego,
c) czwarte i każde następne dziecko w szkole podstawowej - bezpłatnie.

Kolejność rodzeństwa liczy się od najwyższego poziomu kształcenia.

Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach + rodzeństwo w Katolickiej Szkole Podstawowej w Czechowicach-Dziedzicach – 10% ulgi dla dziecka w przedszkolu.

Istnieje możliwość uzyskania stypendium socjalnego i naukowego. W przypadku trudnej sytuacji materialnej, chorobowej, losowej rodzic może ubiegać się o zniżkę czesnego.