KLASA FRANKOFOŃSKA
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach
W roku szkolnym 2012/2013 Gimnazjum przystąpiło do projektu "Klasy Frankofońskie na Śląsku". Uczniowie uczą się języka francuskiego z wyboru w grupach w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

Projekt "Klasy Frankofońskie na Śląsku" jest realizowany pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i JM Rektora Uniwersytetu šŚląskiego w Katowicach oraz wspierany przez Ambasadę™ Belgii - Delegację™ Walonii - Brukseli w Warszawie, a także  Ambasadę Francji.

4 grudnia 2015 roku nasza placówka została wyróżniona przez Ambasadę Francji i otrzymała tytuł szkoły partnerskiej.

Nasi uczniowie uczestniczący w projekcie to:

Klasa III:
Adamek Klaudia, Bierska Aleksandra, Chync Sonia, Gandyk Konrad, Grygierczyk Natalia, Kopeć Anna, Kubas Weronika, Slósarczyk Olga, Świerkot Aneta, Wójcik Aleksandra, Wróbel Paulina, Zuber Tomasz.    

Klasa II:
Bielaczyc Wojciech, Curyło Zofia, Czylok Martyna, Distel Małgorzata, Jagiełka Małgorzata, Kwaś›nik Zuzanna, Pierzyna Ewa, Poloczek Patrycja, Raś› Julia, Rataj Julia, Sobel Agnieszka, Surma Wiktoria, Świgoń„Leandra, Tomasiewicz Joanna, Wiera Weronika.

Klasa I:
Balwierz Katarzyna, Gajewska Jagna, Gruszka Sandra, Kubas Michał, Kuźnia Zuzanna, Loska Julia, Malina Mateusz, Mendrek Alicja, Mikołajczuk Julia, Parchański Patryk, Raducka Maria, Wójcicka Joanna, Zając Zofia


W klasie frankofońskiej:
  • realizowany jest rozszerzony program języka francuskiego (oprócz języka angielskiego),
  • uczniowie pracują metodami aktywizującymi, nauczyciel kładzie nacisk na umiejętności  swobodnego komunikowania się w języku francuskim,
  • uczniowie przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego oraz do rozszerzonej matury z języka francuskiego, mają też możliwość w zdobywania kolejnych stopni certyfikatu międzynarodowego DELF, zwiększają swe szanse na kontynuację w przyszłości studiów za granicą w ramach programów europejskich (np. Erasmus), a poprzez dobrą znajomość języka obcego zapewniają sobie konkurencyjność na rynku pracy,
  • utrzymywany jest stały kontakt z lektorem języka francuskiego w Polsce oddelegowanym na potrzeby uczestników projektu przez Ambasadę Belgii – Przedstawicielstwo Dyplomatyczne Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii w Warszawie oraz Wallonie Bruxelles International,
  • uczniowie nawiązują kontakty ze szkołami w języku francuskim, otwierają się na świat, stają się ambasadorami Polski w Świecie francuskojęzycznym. Kontakty te nawiązywane są dzięki współpracy z Ambasadami krajów frankofońskich w Polsce, instytucjami krajowymi i międzynarodowymi wspierającymi współpracę międzynarodową,
  • w szkołach organizowane są obchody Międzynarodowego Dnia Frankofonii i Europejski Dzień Języków,
  • uczniowie uczestniczą w konkursach w języku francuskim o zasięgu krajowym i międzynarodowym.