Zapisy do klasy I Katolickiej Szkoły Podstawowej - Rok Szkolny 2021/2022

Zapisy od 22 lutego 2021 r. 

                W pierwszej kolejności przyjmujemy dzieci z Katolickiego Przedszkola oraz rodzeństwa uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Brata Alberta

 

Terminarz:

od 22 lutego 2021 do 19 marca 2021r. – składanie wypełnionych „Kart Zgłoszeń” do sekretariatu szkoły,

24 marca 2021 r. – ogłoszenie listy przyjętych,

25 marca 2021 r. – 30 marca 2021 r. – wpłata wpisowego w kwocie 300zł – nie dotyczy dzieci uczęszczających do Katolickiego Przedszkola.

 

Oferujemy:

- bardzo wysoki poziom nauczania,

- skuteczny program wychowawczy oparty na wartościach chrześcijańskich,

- kameralna atmosfera w małej społeczności szkolnej,

- zwiększona ilość edukacji matematycznej od klasy I,

- bardzo dobre przygotowanie do egzaminu ośmioklasisty,

- świetlica z ciekawą ofertą różnorodnych zajęć dostosowana do potrzeb rodziców,

- naukę języków obcych w rozszerzonym zakresie:

  • język angielski – 5 godz. tygodniowo od I klasy,
  • język niemiecki lub język francuski do wyboru już od klasy III,
  • konwersacje z native speakerem  w ostatnim roku nauki,

- rozszerzony program informatyki,

- wychowanie fizyczne w różnorodnych formach: na hali gimnastycznej, udział w zajęciach na krytym basenie od klasy I, fitness dziewcząt w starszych klasach,

- możliwość udziału w wolontariacie,

- możliwość korzystania z drugich śniadań, domowych obiadów, podwieczorków,

- system stypendiów naukowych i socjalnych.

 

Dodatkowo dla chętnych uczniów:

- możliwość korzystania z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

- przedmiotowe koła zainteresowań, zespół wokalny i instrumentalny, SKS

- zajęcia artystyczne w ramach świetlicy szkolnej,

- półkolonie w wakacje i ferie,

- wyjazdy na warsztaty i przestawienia w języku angielskim,

- koło „Miłośników teatru” - wyjazdy na spektakle do Krakowa, Bielska-Białej i Katowic, 

- udział w różnych wycieczkach krajoznawczo-turystycznych, wyjazdach rekolekcyjnych, trekkingowych, narciarsko-snowboardowych.

  

Opłata czesnego w roku szkolnego 2021/2022 będzie wynosiła 410 zł miesięcznie

Załącznik (karta zgłoszenia) - wersja pdf