KONSULTACJE i ZEBRANIA
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach


Konsultacje i zebrania

W związku z pandemią COVID 19 prosimy rodziców/prawnych opiekunów dziecka o umawianie się na indywidualne rozmowy z nauczycielami oraz dyrekcją za pomocą dziennika elektronicznego lub przez sekretariat szkoły.