WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach
Gratulujemy uczniom klasy 8 oraz naszym nauczycielom wspaniałych wyników egzaminu ósmoklasisty 2020 r. wypracowanych w tak trudnym czasie.
Na podstawie danych CKE podajemy nasze wyniki procentowe oraz skalę staninową (1-9) średnich wyników procentowych szkół.

Koniec roku szkolnego już za nami, lecz kontynuujemy wspominanie wydarzeń. W czasie trwania kwarantanny nadeszły do szkoły wyniki Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych Olimpus i Olimpusek, w których udział brali nasi uczniowie. Niestety ze względu na panujące warunki i przedłużające się restrykcje ostatecznie nie udało się...

Z okazji 100 rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II zorganizowaliśmy wewnątrzszkolny konkurs plastyczny pt. „Z życia Karola Wojtyły i pontyfikatu Jana Pawła II”. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i podzielenie się z nami Waszym talentem. Dziękujemy za udział w konkursie, gdyż m.in. dzięki takim inicjatywom...

Uwaga: Samorząd Uczniowski pragnie ogłosić, iż po rozpatrzeniu zdjęć nadesłanych w ramach Zdalnego Dnia Przebieranego, konkurs zostanie rozstrzygnięty na początku następnego roku szkolnego, kiedy znów spotkamy się w szkole, gdyż nadesłane fotografie nakłoniły nas do zmiany formuły. Dziękujemy wszystkim, którzy dostarczyli zdjęcia i...

Z okazji kwietniowych dziewięćdziesiątych czwartych urodzin królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Elżbiety II ogłoszony został konkurs plastyczny pt. „Królowa Lilibet w moich oczach”. Uczniowie chętnie podjęli się zadania stworzenia portretu brytyjskiej monarchini i stanęli do konkursu...

Klasa 1b znajduje sobie kolejne zajęcia do realizacji w okresie kwarantanny szkolnej - tym razem wzięła się za przygotowanie tortów w formie plastycznej. Wyszły piękne i barwne wypieki w różnorakiej postaci. Jesteśmy pod wrażeniem plastycznych umiejętności i dziękujemy za zaangażowanie.