WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach

„Niech Zmartwychwstały Jezus
miłością i nadzieją napełni serca nasze,
niech utwierdza naszą wiarę
w zwycięstwo dobra nad złem,
życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią.
Oby w naszych sercach zawsze był widoczny
blask nadziei Zmartwychwstania.”

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy
Społeczność Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Brata Alberta
w Czechowicach- Dziedzicach
___________________
Rok szkolny 2023/2024