MOJE MIASTO
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach

Konkurs "Moje Miasto" odbywa się od 2014 roku pod honorowym patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic p. Mariana Błachuta. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o mieście, rozbudzanie zainteresowań historią małej ojczyzny wśród dzieci i młodzieży. W konkursie udział brać mogą uczniowie klas 5 i 6 szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Czechowice-Dziedzice. Uczestnicy występują w konkursie w zespołach 3 – osobowych.

Konkurs podzielony jest na dwie części:

  • część I – to wycieczka dla zespołów konkursowych i ich opiekunów, której celem jest poznanie historii i zabytków wybranej części miasta,
  • część II - zmagania konkursowe, w których drużyny rozwiązują zadania, opracowane na podstawie wiedzy przekazanej podczas wycieczki oraz informacji zawartych w przewodniku pt.: „Czechowice-Dziedzice. Przewodnik po mieście i sołectwach” wyd. Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic 2009 rok.