WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach

Gratulujemy naszym uczniom i nauczycielom bardzo wysokich wyników z tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Mimo trudnej sytuacji i zdalnego nauczania uzyskaliśmy z wszystkich części egzaminu w skali 9-cio staninowej POZIOM NAJWYŻSZY- czyli stanin 9.

 

 

J. polski

Matematyka

J. angielski

Śr. krajowa

60 %

47 %

66 %

Śr. KSP Cz-Dz

84%

73%

91%

Stanin

Poziom (wg CKE)

9-  poziom najwyższy

(75% -90%)

9- poziom najwyższy

(70%- 94%)

9-  poziom najwyższy

(89%-100%)

 

 Nasze wyniki znacznie przewyższają średnie krajowe, wojewódzkie i gminne. Dzięki tak wysokim osiągnięciom  z tegorocznego egzaminu po raz kolejny szkoła znalazła w czołówce województwa śląskiego pod względem poziomu kształcenia. Z języka polskiego uzyskaliśmy II MIEJSCE w województwie śląskim.

Dziękujemy naszym wspaniałym nauczycielom  za przygotowanie uczniów do egzaminu: polonistom p. dyr. Annie Tomanek- Pudziei p. Halinie Krupnik, matematykom: śp. p. Ewie Nawrockieji p. Bartłomiejowi Nowakowioraz anglistom : p. Aleksandrze Brodzie,  p. Izabeli Smole oraz p. Danucie Cwajnej-Szkucik.



___________________
Rok szkolny 2020/2021