WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach
 
„ Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 16 kwietnia br. odeszła do Pana Boga

ŚP. EWA NAWROCKA

nasz Nauczyciel, Współpracownik i droga Koleżanka.

Pani Ewa od 38 lat uczyła matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Angażowała się także na rzecz środowiska oświatowego woj. śląskiego, pełniąc funkcję Przewodniczącej Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych oraz egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.
Odeszła od nas wybitna nauczycielka z powołaniem i pasją oraz serdeczna koleżanka.
Wspominamy Ją jako człowieka pracującego z sercem i zaangażowaniem. Stanowiła wzór rzetelności, życzliwości, cierpliwości, prawości, oddania drugiemu człowiekowi i głębokiej wiary w Pana Boga. Chętnie wszystkim pomagała, służyła dobrą radą i dzieliła się doświadczeniem.
Uczyła nas, podobnie jak nasz patron- św. Brat Albert- dobra, którym na co dzień obdarzała uczniów i współpracowników.
Pani Ewa na zawsze pozostanie w naszych sercach i wspomnieniach.
W tym trudnym czasie łączymy się w żałobie i modlitwie.
Składamy Rodzinie i Najbliższym Pani Ewy wyrazy współczucia.

Społeczność
Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Brata Alberta w Czechowicach-Dziedzicach