WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach

W ciągu kilku dni poprzedząjcych Triduum Paschalne, nasi uczniowie wzięli udział w wewnątrzszkolnych rekolekcjach wielkopostnych. Najmłodsi spotkali się w kościele pw. NMP na Lesisku, rozpoczynając od mszy poprowdzonej przez ks. Kamila Kaczora - dzielnie wsłuchiwali się w przekaz katechety oraz podejmowali wysiłek nauki nt. kerygmatu. Kerygmat został ujęty w sześciu etapach: miłości Boga do człowieka, odtrącenia tej miłości przez ludzi, zbawienia człowieka dzięki odkupieniu przez śmierć Jezusa, naszego nawrócenia, współpracy z Duchem Świętym oraz trwania we wspólnocie i wspólnym pielgrzymowaniu do domu Ojca.

     Po mszy dzieci zregenerowały się w blasku słońca na wolnym powietrzu, by powrócić do kościoła na Drogę Krzyżową. W jej trakcie, oprócz rozważań, poruszony został również zmysł percepcji. Mianowicie do każdej stacji były przygotowane przez p. Edytę Komraus atrybuty, które miały wzbudzić ciekawość, wzmocnić koncentrację i pomóc przeżyć oraz zobrazować tę trudną i wyjątkową drogę, która zmieniła bieg świata.

     Starsze klasy wzięły udział w swoich własnych rekolekcjach oraz Drodze Krzyżowej, które w szkole poprowadził nasz drugi katecheta - ks. Kamil Żółtaszek. Ksiądz Kamil poruszył temat szczęścia w życiu i podjął próbę rozważenia z uczniami celów, do których w nim dążymy. Wszyscy spotkali się wspólnie w ostatni dzień z ks. Kamilem Kaczorem w kościele na wspólnej mszy i naukach wieńczących rekolekcje całej szkoły.
___________________
Rok szkolny 2018/2019