WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach

W ostatni dzień roku szkolnego uczniowie wraz z nauczycielami spotkali się w kościele pw. NMP Królowej Polskiej (na Lesisku), aby wziąć udział we mszy świętej. Następnie, już w szkolnej hali sportowej, wszyscy wzięli udział w apelu wieńczącym ostatnie dziesięć miesięcy nauki.

Apel rozpoczęliśmy odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego oraz hymnu szkoły w obecności nowego Szkolnego Pocztu Sztandarowego w składzie: Klaudia Bobiec, Milena Huhulik i chorąży Błażej Dziech. Wyróżnieni zostali uczniowie z bardzo dobrymi i znakomitymi wynikami w nauce i konkursach przedmiotowych, plastycznych i religijnych. W trakcie uroczystości artystycznie i na wesoło zaprezentowała się klasa piąta. Pani dyrektor Anna Tomanek-Puda podziękowała również pani Anecie Curzydło za pięć lat owocnego przewodniczenia Szkolnej Radzie Rodziców.

Drodzy Uczniowie, życzymy Wam wspaniałych wakacji i wypoczynku, byście nabrali energii na następny udany rok.
___________________
Rok szkolny 2021/2022