WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach

Przed Świętem Patrona Szkoły młodzież z klas: 7a, 8a i 8b, przebywająca na wycieczce w Krakowie, odwiedziła Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta. Uczestniczyliśmy we wspólnej mszy św. sprawowanej przez ks. Piotra w intencji naszej społeczności. Na zakończenie Eucharystii zaśpiewaliśmy hymn szkoly. Zobaczyliśmy miejsce spoczynku relikwii naszego patrona, słynny obraz Ecce Homo, a także dowiedzieliśmy się wiele ciekawych informacji o Adamie Chmielowskim i jego przemianie z wielkiego artysty malarza w brata najuboższych i potrzebujących. Dziękujemy Siostrom Albertynkom za tak serdeczne przyjęcie i oprowadzenie po wystawie. Św. Bracie Albercie, służący bliźnim jak Chrystusowi, módl się za nami.
___________________
Rok szkolny 2021/2022