WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach

Agapa – w czasach pierwszych chrześcijan był to wspólny posiłek, braterska uczta, która pierwotnie była połączona z Eucharystią. Ze względów pietystycznych z czasem nabyła samodzielnego charakteru. Obecnie jest to przeważnie spotkanie towarzyskie bądź uczta po wspólnej mszy świętej, służące umocnieniu więzi pomiędzy członkami wspólnoty wiernych. Pochodzi od słowa agape, oznaczającego miłość (między braćmi), oraz nazwy wspólnego posiłku.

Z inicjatywy pani Barbary Placuch oraz ks. Piotra Rajdy, w czwartek 5 maja została zorganizowana w naszej szkole dwugodzinna agapa, podczas której w sposób radosny świętowaliśmy zmartwychwstanie Chrystusa. Akompaniament muzyczny na żywo zapewnili panowie Sławomir Błachut i Konrad Kalita, po raz pierwszy w publicznym występie z księdzem Piotrem. W nagraniu poniżej można posłuchać fragmentu jednego z odśpiewanych utworów. Podczas przerw, w myśl tradycji, uczniowie ucztowali dzięki przygotowanym przez siebie smakołykom. Całość była niezwykle bogatym, owocnym i radosnym doświadczeniem wspólnoty.

Źródło definicji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Agapa___________________
Rok szkolny 2021/2022