WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach

Klasy 7a, 8a oraz 8b miały okazję, aby tegoroczną szkolną wigilijkę spędzić w niestandardowy sposób. Nie tylko usiadły one razem do wspólnego posiłku, z zachowaniem nakazanego dystansu, ale uroczystość tę obchodziły w głównej sali balowej Dworku Eureka. Na miejscu, po przeczytaniu ewangelii, odmówieniu modlitwy i posileniu się, wszyscy zostali zaskoczeni przez nadejście Mikołaja, który wraz ze swoją pomocnicą rozdał prezenty. Oboje przybysze przygotowali dla uczniów gry i zabawy. Na koniec uczniowie i nauczyciele dziękowali pani Sylwii Pociask, jednemu z rodziców, za pomysł i zorganizowanie wydarzenia.___________________
Rok szkolny 2021/2022