WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach

W ostatnim dniu nauki stacjonarnej w naszej szkole obchodziliśmy dzień kolorowej skarpetki, czyli Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa, który przypada na dzień 21 marca.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w akcji, biorąc udział w konkursie plastycznym, przynosząc skarpetki do dekoracji szkoły oraz ubierając dwie kolorowe skarpetki nie do pary.

Dzień ten wniósł dużo koloru i pozytywnej energii w ten ciężki dla nas wszystkich czas, a przede wszystkim niósł za sobą wartościowy przekaz - w każdej z klas odbyły się zajęcia uwrażliwiające na potrzeby dzieci z Zespołem Downa.

W przeprowadzeniu akcji pomagały uczennice klasy ósmej: Karolina Lasek, Weronika Moc, Victoria Okolus i Zuzanna Szymańska, za co serdecznie dziękujemy!
___________________
Rok szkolny 2020/2021