WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach
 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

Kształcimy na najwyższym poziomie!
Bardzo ładne wyniki egzaminu!
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 :: Katolicka Szkoła Podstawowa Czechowice-Dziedzice

Część egzaminu język polski matematyka język angielski
śr. krajowa (dane CKE) 66% 53% 66%
śr. KSP 79% 87,5% 91%
 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Kształcimy na najwyższym poziomie!
!
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 :: Katolicka Szkoła Podstawowa Czechowice-Dziedzice

Część egzaminu język polski matematyka język angielski
śr. krajowa (dane CKE) 60% 57% 67%
śr. KSP 75% 84% 91%
 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Kształcimy na najwyższym poziomie!
Bardzo wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty!


Część egzaminu język polski matematyka język angielski
śr. krajowa (dane CKE) 60% 47% 66%
śr. KSP 84% 73% 91%
 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Kształcimy na najwyższym poziomie!
Bardzo wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty!


Część egzaminu język polski matematyka język angielski
śr. krajowa (dane CKE) 59% 46% 54%
śr. KSP 79% 89% 86%
 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

Kształcimy na najwyższym poziomie!
Bardzo wysokie wyniki z pierwszego w historii szkoły egzaminu ósmoklasisty!


Część egzaminu język polski matematyka język angielski
śr. krajowa (dane CKE) 63% 45% 59%
śr. KSP 83% 80% 90%