WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020

Kształcimy na najwyższym poziomie!
Bardzo wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty!


Część egzaminu język polski matematyka język angielski
śr. krajowa (dane CKE) 59% 46% 54%
śr. KSP 79% 89% 86%
 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019

Kształcimy na najwyższym poziomie!
Bardzo wysokie wyniki z pierwszego w historii szkoły egzaminu ósmoklasisty!


Część egzaminu język polski matematyka język angielski
śr. krajowa (dane CKE) 63% 45% 59%
śr. KSP 83% 80% 90%