WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach


Przedłużamy czas konkursu poetyckiego „Nauka zdalna”. Tematyka wierszy powinna dotyczyć nauki zdalnej, czasu spędzanego w domu podczas trwania pandemii, relacji z rówieśnikami w czasie izolacji. Wiersz należy zgłosić do konkursu do organizatorów pani Anny Sarny oraz Iwony Żmudy. W konkursie mogą brać udział dzieci z klas 1-3 uczęszczających do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Czechowicach-Dziedzicach. Zachęcamy do twórczej pracy.
___________________
Rok szkolny 2020/2021