WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach

Gratulujemy uczniom klasy 8 oraz naszym nauczycielom wspaniałych wyników egzaminu ósmoklasisty 2020 r. wypracowanych w tak trudnym czasie.
Na podstawie danych CKE podajemy nasze wyniki procentowe oraz skalę staninową (1-9) średnich wyników procentowych szkół.
W skali staninowej (staniny od 1-9) wszystkie części egzaminu zostały napisane przez naszych uczniów na poziomie najwyższym, czyli staninie 9.