WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach
SZANOWNI PAŃSTWO
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. W naszej szkole pracuje świetlica szkolna od 6:45 do 17:00, przyprowadzamy wyłącznie zdrowe dzieci.
Od poniedziałku 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do szkoły. Prosimy o stosowanie się do zaleceń GIS, bieżące śledzenie dziennika internetowego i odbieranie komunikatów od Dyrekcji i nauczycieli.

Życzymy zdrowia, sił i spokoju.