WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach

W poniedziałek 24 lutego została zorganizowna kolejna dyskoteka szkolna, tym razem wyjątkowa, bo karnawołowa. Samorząd Uczniowski skorzystał z pomysłu Jagody Gorel z klasy 7b, która zaproponowała, by uczniowie zjawili się na niej przebrani w stroje nawiązujące do lat siedzemdziesiątych, osiemdziesiątych, czy dziewięćdziesiątych. Swój wkład w przebieg wydarzenia miała również również Rada Rodziców, na czele z panią Anetą Curzydło, która zatroszczyła się o to, by uczniowie mogli w trakcie dyskoteki skorzystać z pizzy, by nie tylko uzupełnić kalorie spalone w trajkcie tańca, ale również rozpieścić żołądki przed nadejściem Wielkiego Postu. Oprócz pizzy Samorząd częstował także tradycyjnie cukierkami.

     Dyskoteka, podobnie jak ostatnia, była podzielona na dwie oddzielnie bawiące się sale - jedną dla uczniów klasy 5a i 6a, oraz drugą dla uczniów klas 7-8. W obu grupach odbył się konkurs na najlepiej przebrane osoby: w grupie młodszej lauratami zostali Jakub Wacięga (I miejsce), Anna Kopeć (II miejsce) i Błażej Dziech (III miejsce), natomiast w grupie starszej Patryk Tomaszewski (I miejsce), Maksymilian Poloczek (II miejsce) oraz Maja Lewandowska (III miejsce). Bardzo dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy się przebrali. Jesteśmy również wdzięczni nauczycielom sprawującym opeikę nad wydarzeniem: pani Danucie Cwajna-Szkucik, pani Izabeli Smole, panu Konradowi Kalicie i panu Jakubowi Kowalskiemu. Pozostaje czekać do wiosny na następną dyskotekę.
___________________
Rok szkolny 2019/2020