WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach

Na zajęciach WF-u najmłodsi uczniowie doskonalą swoją zręczność i umiejętności, jak i uczą się zdrowej rywalizacji w rozmaitych zabawach: chwytaniu piłki, rzucaniu nią do celu i na odległość, toczeniu i kozłowaniu. Pracują nad pokonywaniem przeszkód, zarówno naturalnych i sztucznych, oraz uczą się współdziałania poprzez integrujące zadania wymagające koopercji. Bardzo lubią też ćwiczenia równoważne i koordynacyjne, a także zajęcia fitness i na basenie. Załączone zdjęcia zabaw pochodzą z dwóch lekcji WF-u, na których nadarzyła się sposobność do ich zrobienia.
___________________
Rok szkolny 2019/2020