WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach

Czy podczas jednej wycieczki szkolnej można przejść śladami starożytnej Ziemi Świętej? Tak! W czwartek 24 października uczniowie klas siódmych naszej szkoły wraz z paniami wychowawczyniami (p. Aleksandrą Brodą i p. Izabelą Smołą) wybrali się na pielgrzymkę-wycieczkę do Częstochowy. Zaczęliśmy od zwiedzania bardzo nowoczesnej i multimedialnej wystawy pt. „Śladami Jezusa”. Przeszliśmy śladami Pana Jezusa, poznając historię Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Usłyszeliśmy m.in. o Grobie Pańskim oraz losach Całunu Turyńskiego. Jednym z najważniejszych momentów naszej pielgrzymki była modlitwa przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Końcowym elementem była nauka na temat historii Jasnej Góry i jej ważnego akcentu w historii naszej wiary i ojczyzny. Organizatorem wycieczki był ksiądz Piotr Rajda, natomiast pani Zofia Barzyk zadbała o ciekawostki historyczne.
___________________
Rok szkolny 2019/2020