WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach

Trwa jesień, patrzysz za okno i myślisz: „ale super pogoda, może warto pójść w góry?” I rzeczywiście wiele osób podczas panującej polskiej złotej jesieni wybrało się w teren. Do tej grupy zaliczają się również uczniowie naszej szkoły, którzy wraz z Oazą Młodzieżową Parafii NMP Królowej Polski pojechali do Międzybrodzia Bialskiego na Weekendowe Rekolekcje dla Młodzieży JA JESTEM (J 8, 12). Temat rekolekcji brzmiał: „A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia»”.

     Rekolekcje rozpoczęły się w piątek 25 października popołudniu. Głównym punktem tego dnia była modlitwa w kościele parafialnym św. Marii Magdaleny w Międzybrodziu Bialskim. Najpierw wysłuchaliśmy świadków wiary miejscowej młodzieży oraz Siostry Boguchwały, a następnie modliliśmy się podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu. Sobota była dniem górskim - wyszliśmy na Chrobaczą Łąkę, gdzie znajduje podświetlany w nocy krzyż, widoczny z tak wielu rejonów naszego województwa. W czasie wędrówki odprawiona została Msza Święta przy grocie ku czci Matki Bożej z Lourds oraz św. Jana Pawała II. Gospodarz tego miejsca, Pan Kazimierz, opowiedział nam o wartości i historii tego miejsca. Grota powstała jako podziękowanie za dar wody. Rekolekcje nie mogły się odbyć bez ogniska i śpiewów, które zwieńczyły ten dzień dzień. Niedzielę rozpoczęliśmy od udziału we Mszy Świętej w kościele parafialnym, a następnie oglądaliśmy film pt. „Bezcenny dar”.

     W czasie weekendu dla młodzieży, przypomnieliśmy sobie, że Chrystus jest światłością i życiem. Trzydniowe rekolekcje zakończyliśmy zaproszeniem do zaangażowania się w młodzieżowe wspólnoty działające przy parafiach. Młodzież z Oazy Parafii NMP Królowej Polski w Czechowicach-Dziedzicach dzieląc się świadectwem wiary zaprosiła na swoje spotkania formacyjne. Dziękujemy Księdzu Piotrowi Rajdzie za zorganizowanie tego wspaniałego wyjazdu, podczas którego, co warto zaznaczyć, obecni uczniowie naszej szkoły mogli poznać zeszłorocznych absolwentów. Udało się także dołączyć do nas pani katechetce Barbarze Placuch.
___________________
Rok szkolny 2019/2020