WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach


„Św. Bracie Albercie, Twemu wstawiennictwu polecamy dzieci i młodzież naszej szkoły. Bądź dla niej wzorem nieugiętej postawy w opieraniu się złym wpływom współczesnego świata. Pomagaj młodym żyć według prawdziwych wartości, jakimi są prawda, dobro i miłość. Niech w sercach dzieci i młodzieży wzrasta duch patriotyzmu oraz miłość do Boga i bliźniego”

Plan uroczystości inaugurujących nowy rok szkolny (poniedziałek 2 września 2019):

7.30- spotkanie uczniów nowych klas 6, 7a, 7bz wychowawcami w szkole, przejście do kościoła.

7.45- spotkanie uczniów klas 2a,2b, 3, 5, 8z wychowawcami pod kościołem.

Uczniowie klas 1a i 1bprzychodzą z rodzicami do kościoła.

8.00 -  Msza Św. w kościele pw. NMP Królowej Polski na Lesisku, w której uczestniczą uczniowie wszystkich szkół z terenu parafii. Podczas Mszy Św. zostaną poświęcone  tornistry uczniów klas pierwszych. 

Po Mszy Św. - przejście do szkoły , uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego,  spotkania z wychowawcami. 

Harmonogram spotkań:

klasy  1a i  1b – spotkanie z wychowawcami w klasach

Pozostałe klasy wspólne spotkanie na dolnym holu- apel- następnie spotkania z wychowawcami w klasach.

Spotkania z wychowawcami w szkole odbywają się w salach:

Klasa 1a (wych. P. Anna Smalcerz) – sala 14
klasa 1b (wych. P. Edyta Kudzia) – sala 15
Klasa 2a (wych. P. Aneta Grochowska) – sala A
klasa 2b (wych. P. Edyta Komraus) – sala 1
klasa 3  (wych. P. Iwona Żmuda) – sala 12
klasa 5  (wych. P. Danuta Cwajna-Szkucik) – sala B
klasa 6  (wych. P. Jakub Kowalski) – sala 22
klasa 7a (wych. P. Izabela Smoła) – sala 5
klasa 7b (wych. P. Aleksandra Broda) – sala 4
klasa 8  (wych . P. Bartłomiej Nowak) – sala D

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego obowiązują mundurki (strój szkolny galowy). Uczniowie z kl. 7, którzy jeszcze nie mają mundurka galowego, przychodzą ubrani na apelowo.
___________________
Rok szkolny 2019/2020