WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach

Tłusty Czwartek zwiastuje nadejście Wielkiego Postu, natomiast w naszej szkole rozpoczął on serię „słodkich przerw”, z których dochód Samorząd Uczniowski we współpracy ze Szkolnym Wolontariatem przeznaczy na akcję charytatywną „Pączek dla Afryki” ( https://paczek.kapucyni.pl ). Okres zbiórki został wyznaczozny na czas ww. Wielkiego Postu z wyłączeniem dni egzaminacyjnych. Dzięki ogromnej popularności wydarzenia udało się zebrać wspaniałą sumę 650zł. Dziękujemy serdecznie wszystkim Rodzicom i Uczniom, którzy wsparli akcję poprzez przygotowanie wspaniałych wypieków, a także tym osobom, które zaangażowały się poprzez zakup tych pyszności.
___________________
Rok szkolny 2018/2019