WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach
Gratulujemy naszym ósmoklasistom oraz nauczycielom bardzo wysokich wyników uzyskanych podczas tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. 👏
W dziewięciostopniowej skali staninowej, wszystkie części egzaminu zostały napisane na poziomie najwyższym - stanin 9. ❣️🏆
Wśród 23 uczniów klasy ósmej 100% z egzaminu z matematyki uzyskało 7 osób🧮, z języka angielskiego - 5 osób🇬🇧, a z języka polskiego - 1 osoba.
Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie, którzy aż z dwóch części egzaminu uzyskali wynik 100%:
🥇Milena Huhulik
🥇Dominika Puda
🥇Jakub Wacięga
Dziękujemy nauczycielom, którzy wspaniale przygotowali uczniów do egzaminu:
Pani Halinie Krupnik (j. polski),
Pani Agacie Jodłowskiej (matematyka),
Pani Danucie Cwajnej-Szkucik oraz Panu Jakubowi Kowalskiemu (j. angielski).
Drodzy ósmoklasiści, jesteśmy z Was bardzo dumni!🥹
Życzymy mądrego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz powodzenia w nowych szkołach. ❤️👍
Wysokie wyniki egzaminu. ___________________
Rok szkolny 2022/2023