WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach

Z wielką radością i dumą informujemy, że uczniowie naszej szkoły z klasy 8 zdobyli aż 6 tytułów w tegorocznych Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Tytuły laureatów to:

Marcin Wojtyła – dwukrotny laureat z matematyki i fizyki.
Opiekunowie naukowi: p. Agata Jodłowska i Joanna Krupnik.

Dominika Puda – laureatka z języka polskiego.
Opiekun naukowy: p. Halina Krupnik.

Milena Huhulik – laureatka z biologii.
Opiekun naukowy: p. Beata Biernot.

Tytuły finalisty uzyskali:

Emilia Smalcerz i Łukasz Adamaszek – oboje z historii.
Opiekun naukowy: p. Zofia Barzyk.

Laureaci są zwolnieni z danej części egzaminu oraz uzyskują pierwszeństwo i maksymalną liczbę punktów podczas rekrutacji do szkoły średniej. Finaliści otrzymują dodatkowe 10 punktów do rekrutacji.

Jesteśmy bardzo dumni z naszych laureatów i finalistów, ponieważ przygotowania do konkursów oprócz ogromnego talentu, chłonnego umysłu i potencjału intelektualnego są wymagającym obszarem wiedzy, który wykracza ponad podstawę programową i podręczniki szkolne. Dziękujemy za ciężką pracę uczniów, pasję naukową oraz niezwykłe zaangażowanie.

Wyrażamy ogromną wdzięczność opiekunom naukowym: Paniom Agacie Jodłowskiej, Halinie Krupnik, Joannie Krupnik, Beacie Biernot i Zofii Barzyk za wspaniałe przygotowanie uczniów do konkursu, poświęcony czas, motywowanie i wspieranie wychowanków oraz tworzenie niezwykłej atmosfery naukowej i poznawczej, która sprzyja rozwojowi podopiecznych.

Gratulujemy Rodzicom naszych Laureatów i Finalistów, a uczniom życzymy dalszego rozwijania talentów i pasji naukowych.___________________
Rok szkolny 2022/2023