WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach

W dniach 26 i 27 kwietnia na stadionie w Zabrzegu odbyły się zawody lekkoatletyczne chłopców i dziewcząt w trójboju i czwórboju, w których udział wzięli uczniowie naszej szkoły. W kategoriach tych dziewczyny zajęły odpowiednio szóste i ósme miejsce, natomiast chłopcy dziewiąte i szóste miejsce. Za godne reprezentowanie szkoły wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy.___________________
Rok szkolny 2022/2023