WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach

Liczba Pi zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku to 3,14, dlatego też dzień 14 marca (jako 3.14 w amerykańskim formacie zapisu daty) został wybrany na międzynarodowy dzień liczby Pi. Z tej okazji Samorząd Uczniowski zachęcił uczniów do przebrania się nie tylko w liczbę Pi, lecz również inne motywy kojarzące się z matematyką. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy w ten sposób uczcili ten dzień – zostali oni również nagrodzeni przez Samorząd.___________________
Rok szkolny 2022/2023